Τι κοστίζει?

_τίτλο5.jpg

Η διαφορά μεταξύ των 3ων προγραμμάτων προπόνησης/παρακολούθησης (Athlete, Performance, Champion) δεν έγκειται στην ποιότητα/ποσότητα/εξειδίκευση του προπονητικού σου προγράμματος!

H ποιότητα είναι πάντα κορυφαιά, η ποσότητα αυτή που σου χρειάζεται και η εξατομίκευση αποκλειστική!

 

 • Αυτό που καθορίζει το Πρόγραμμα/Κόστος είναι η συχνότητα και το είδος των ζωντανών συναντήσεων/αξιολογήσεων (Πόσα ραντεβού την εβδομάδα/μήνα – Από κοντά/εξ’ αποστάσεως/βιντεοσκόπηση).

 

Athlete

 • Αξιολόγηση εξ' αποστάσεως (ερωτηματολόγια, βιντεοσκόπηση κλπ) ή με ραντεβού στις εγκαταστάσεις μας στον Πειραιά
 • Διαμόρφωση και ενημέρωση βάση εξέλιξης, στόχων και αλλαγών στην καθημερινότητα, προσωπικού, εξατομικευμένου προγράμματος προπόνησης.
 • Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για προπονήσεις δύναμης/ γενικής φυσικής κατάστασης και παρακολούθηση, με προσωπικό αθλητικό ημερολόγιο (Wodify)
 • Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αθλητικό ημερολόγιο προπονήσεων και ανάλυσης, με δυνατότητα σύνδεσης με μονάδες καταγραφής (Παλμογράφους, smartwatch, smartphone κλπ) για πραγματική παρακολούθηση της εκτέλεσης της προπόνησης (Training Peaks).
 • Πρόσβαση σε προπονήσεις ενδυνάμωσης/ελαστικότητας κλπ μέσω Zoom.
 • Απευθείας επικοινωνία με τον προπονητή σε χρονικό περιθώριο 6 ωρών σε περίπτωση ανάγκης.
 • Δωρεάν συμμετοχή σε όλες τις προπονήσεις και τα Events του CrossFit Piraeus
 • 1 συμμετοχή ανά εβδομάδα σε Zoom Σεμινάριο με τον/τους προπονητές.
 • 1-2 προσωπικά ραντεβού ανά 15 ημέρες.

 70€

Performance

 • Αξιολόγηση εξ' αποστάσεως (ερωτηματολόγια, βιντεοσκόπηση κλπ) ή με ραντεβού στις εγκαταστάσεις μας στον Πειραιά
 • Αξιολόγηση επιδόσεων από προπονητή μας 1 φορά το μήνα ζωντανά στο χώρο προπόνησης/αγώνα
 • Διαμόρφωση και ενημέρωση βάση εξέλιξης, στόχων και αλλαγών στην καθημερινότητα, προσωπικού, εξατομικευμένου προγράμματος προπόνησης.
 • Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για προπονήσεις δύναμης/ γενικής φυσικής κατάστασης και παρακολούθηση, με προσωπικό αθλητικό ημερολόγιο (Wodify)
 • Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αθλητικό ημερολόγιο προπονήσεων και ανάλυσης, με δυνατότητα σύνδεσης με μονάδες καταγραφής (Παλμογράφους, smartwatch, smartphone κλπ) για πραγματική παρακολούθηση της εκτέλεσης της προπόνησης (Training Peaks).
 • Πρόσβαση σε προπονήσεις ενδυνάμωσης/ελαστικότητας κλπ μέσω Zoom.
 • Απευθείας επικοινωνία με τον προπονητή σε χρονικό περιθώριο 2 ωρών σε περίπτωση ανάγκης.
 • Δωρεάν συμμετοχή σε όλες τις προπονήσεις και τα Events του CrossFit Piraeus
 • Ελεύθερη συμμετοχή σε όλα τα Zoom Σεμινάριο με τον/τους προπονητές.
 • 1 προσωπικό ραντεβού ανά 7 ημέρες.

100€

Champion

 • Αξιολόγηση σε μηνιαία βάση ή και συχνότερα, ζωντανά από προπονητή μας, σε αγώνα ή/και προπόνηση.
 • Διαμόρφωση και ενημέρωση βάση εξέλιξης, στόχων και αλλαγών στην καθημερινότητα, προσωπικού, εξατομικευμένου προγράμματος προπόνησης.
 • Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για προπονήσεις δύναμης/ γενικής φυσικής κατάστασης και παρακολούθηση, με προσωπικό αθλητικό ημερολόγιο (Wodify)
 • Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αθλητικό ημερολόγιο προπονήσεων και ανάλυσης, με δυνατότητα σύνδεσης με μονάδες καταγραφής (Παλμογράφους, smartwatch, smartphone κλπ) για πραγματική παρακολούθηση της εκτέλεσης της προπόνησης (Training Peaks).
 • Πρόσβαση σε προπονήσεις ενδυνάμωσης/ελαστικότητας κλπ μέσω Zoom.
 • Απευθείας επικοινωνία με τον προπονητή σε χρονικό περιθώριο 2 ωρών.
 • Δωρεάν συμμετοχή σε όλες τις προπονήσεις και τα Events του CrossFit Piraeus
 • 1 συμμετοχή ανά εβδομάδα σε Zoom Σεμινάριο με τον/τους προπονητές.
 • Άμεση επικοινωνία με τον προπονητή σε καθημερινή βάση.

150€

 13.jpg

→έχω κάποιες απορίες!